wpd81738a6_02.jpg


wp3831f394_02.jpg

 

wp75f52ba6_02.jpg

Kasteel Groeneveld

Eemnesserzaal

 

1 juli  t/m 5 september 2021

De vraag die de kunstenaars zich stelden was, had Covid 19 invloed op ons werken, of had het invloed op ons werk? Heeft het ons naar binnen gericht of trokken we er op uit? Wat deze periode opleverde .... herinneringen en herontdekkingen  in beeld en tekst
 

Foto

 

 

Jubileum-en-verkooptentoonstelling

100 jarig bestaan van de  Kunstenaars Vereniging Laren Blaricum

4 oktober - 27 november 2022

 

Expositie nieuw werk van leden in het Singer Museum Laren

en presentatie van het boek Verenigde solisten

 

 

wpf75a48de_02.jpg wp2b55e611_02.jpg

Verenigde solisten

Bij de tentoonstelling verschijnt het boek Verenigde solisten, 100 jaar vereniging van beeldende kunstenaars Laren-Blaricum 1921-2021. Het biedt een kleurrijk overzicht van een eeuw cultureel erfgoed. Schrijver Peter van der Ploeg heeft nieuwe kunsthistorische feiten aan het licht gebracht. Dankzij de digitale ontsluiting van archieven van musea, kunstenaarsverenigingen, kranten en tijdschriften is nieuwe en aanvullende informatie beschikbaar gekomen. Het boek bevat ook bijdragen van andere auteurs, zoals museumdirecteur Jan Rudolph de Lorm.