Erica Wesseling in een Nederlands beeldend kunstenaar, opgeleid in de V.S.
Zij verbleef in de jaren '60-'80  afwisselend in de V.S. de U.K en Azië.

In haar beeldend werk beweegt ze zich vrijelijk en intuïtief
tussen diverse technieken, media en materialen,
zoals beschilderde assemblages, reliëfs en collages,   
De achterliggende inspiratiebron in haar werk is de complexe verhoudingen
tussen mens, dier, natuur en landschap.

Haar werk ademt energie, dat o.m. wordt bewerkstelligd
door bewust kleurgebruik, lijn en geometrie  in contrast met natuurlijke vormen.
Daartoe gebruikt ze o.m. gevonden overblijfselen
uit de natuur of de bouw en  het kunstelement toeval/Chance.

Dit alles resulteert in een poëtische  beeldtaal met surrealistische trekjes.De kunstrecensent Wim van der Beek schreef  (n.a.v. een expositie in galerie Delfi Zwolle):

Elk objekt heeft een voodoo-achtige spanning. Niet alleen het materiaalgebruik herinnert aan primitieve culturen,
ook de fragiele vormgeving en de beschilderingen,  die vaak  zeer bont zijn, hebben een rituele kracht.